Library Of Congress
Library Of CongressPublic Domain ArchivePart of PICRYL.com. Not developed or endorsed by the Library of Congress
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade

Nami ni goshoguruma moyō no tachi bijin

Taka no ha moyō no tachi bijin

Yūjo chōkarō

Ichikawa danjūrō [to] ichikawa monnosuke

[Beauties of the three capitals triptych]

Fumi yomu yūjo

Ichikawa komazō no sano no genzaemon segawa kikunojō no keisei tamagiku

Okumura masanobu no kakejiku o miru yūjo

Futon no naka no yūjo to kyaku

Yuki

Futon no ue no sinzou to sore o nagameru yūjo

Ōgiya ureshino shūgetsu

Hototogisu o kiku yūjo to kamuro

Kujibiki

Fumi o kaku onoe tamizō

Yūjo to sinzou

Shinagawa yūsho no enseki

Ōkanaya uchi suminoto

Yūjo zu

Yotsumeya uchi kinshū

Matsubaya uchi somenosuke

Rakugan Matsubaya Somenosuke

Tsuyuya uchi tsurunoo

Daimonjiya uchi tagasode

Ōtawaraya uchi wakamastsu

Kyōmachi nichōme kirihishiya uchi manyō

Baika no nijo

Chōjiya uchi hinazuru

Edomachi nichōme tsutaya uchi hitomachi[?]

Chōjiya uchi chōzan

Sakazuki

Yūjo to shinzō Sugegasa o kaburu onna.

Segawa

Cyōjiya cyōzan

Daimonjiyau chi maisumi

Kaka no yūjo

Hanami zuki

Hanami

[Ōgiya hanaōgi yujo]

Matsubaya uchi Utahime

Yuki no shōgatsu oiran dōchū

Mitsuhata senzan misayama itotaki oribae

Wakanaya uchi Shiratsuyu

Michinoku

Kagiya osen to takashima ohisa

Matsubaya uchi somenosuke

Chōjiya uchi karagoto

Ōgiya hanaōgi

Sanya karitaku no zu

Nihonzutsumi o miru yūjo

Yodaime matsumoto kōshirō [no yamato no yabodaijin to] shodai nakayama tomisaburō [no shinmachi no keisei umegawa]

Sandaime sanogawa ichimatsu (no gionmachi no hakujin onayo to) ichikawa tomiemon (no kanisaka tōma)

Tsuruya uchi tsurunou

Okamotoya uchi shinateru

Shōgatsu chōjiya uchi karakoto

Okamotoya uchi sayagata

Usuginu

Tamaya uchi shizuka

Miuraya komurasaki shirai gonpachi

Hikitejaya mae no yuki usagi

Chōjiya hinazuru hinamatsu

Susu harai

Shichidanme

Tamaya uchi wakamurasaki komurasaki

Ohka no oiran

Devil & Yoshiwara girl

Ōgiya takihashi

Matsubaya uchi segawa

Matsubaya uchi yoyotose yoyoginu

Nikenjaya fujiya onobu

Ōshima shimajo

Ōgiya uchi hanaōgi

John Bull in Paris; or, English guineas for French pleasure!

Wakamatsuya uchi midorigi

Ne no koku no yoshiwara

Hana

Goyu

Edochō echizenya uchi morokoshi

Ōgiyauchi tsukasa

Tamaya uchi tagasode

Matsubaya uchi yosooi

Yamabuki ōgiya uchi takigawa

Komurasaki and Gonpachi

Matsubaya uchi Yachiyo

Tsuruya uchi kashiku

Kaidan o noboru yūjo

Tamaya uchi koshikibu

Tatsu no koku asa itsustsu tsuruya uchi kashiku

Mitōshi no aki no tsuki

Hazuki

Nihonzutsumi no rakugan tamaya uchi Tamagushi

Oiran

Daimonjiya uchi ichimoto

Fugu no bijin to kurage no tomo

Kukimanjiya uchi Takimoto

Tanzaku o motsu yūjo

Nakamaru matsue no keisei miyako

Miuraya takao

Kyaku no haori o motsu yūjo

Hikeyotsu no yoru no ame