Library Of Congress
Library Of CongressPublic Domain ArchivePart of PICRYL.com. Not developed or endorsed by the Library of Congress
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
  • account_boxLogin

[Seelentrost. Dutch. [from old catalog]]Der Sielen Troest.Utrecht, 10 Nov. 1479.

[Four illustrations of 15th c. daily live from the text of Boethius, De consolatione philosphiae. Dutch and Latin. Ghent, Arend de Kaysere, 3 May 1485]

[Four illustrations of 15th c. daily live from the text of Boethius, De consolatione philosphiae. Dutch and Latin. Ghent, Arend de Kaysere, 3 May 1485]

[Four illustrations of 15th c. daily live from the text of Boethius, De consolatione philosphiae. Dutch and Latin. Ghent, Arend de Kaysere, 3 May 1485]

[Four illustrations of 15th c. daily live from the text of Boethius, De consolatione philosphiae. Dutch and Latin. Ghent, Arend de Kaysere, 3 May 1485]

Boethius, d. 524.De consolatione philosophieDe consolatione philosophiae. Dutch & Latin [from old catalog]Ghent, Arend de Keysere, 3 May 1485.

Die distellacien e¯u virtuyten der water¯e.Liber de distillandi, de simplicibus Kleines Distillierbuch. Dutch [from old catalog][Bruesele, 1517]

[Dutch ships anchored in harbor of Helena Island in Arctic during Willem Barents' voyage of exploration in 159-]

[Dutch soldiers battling natives at Strait of Magellan. Chile. ca. 1600]

[Dutch and Portuguese fighting over fresh water supply. Principe Island. West Africa]

[Battle for Manila between Dutch and Spanish warships. ca. 1600]

[Dutch ships anchored off Santa Clara, in Juan Fernandez Islands, Chile. ca. 1600]

Man shooting rifle resting on support

[Map of SE Asia, Dutch East Indies, & Philippines]

1588. Deo trin-vni Britanniae bis ultori, In memoriam ...

[Ship of Dutch navigator Willem Cornelis Schouten (1567?-1625) being greeted by Patagonian Indians at Cape Horn, Chile, 1616]

[Winter landscape with figures by a river]

[Vertumnus and Pomona?]

Nieuwe kaerte van Breda belegert door syne Altesa Frederick Hendrick van Nassou Prince van Orangien den 23 Iuly 1637

Caerte vande Bay St. Tiago : gelegen op 't Eylant Cvba, op de Hoochtv van 20 1/2 graedt; aen de Zuyd land van Cuba.

Noort Rivier in Niew Neerlandt.

[Map of the Peninsula of Florida].

[Map of the complete island of Cuba].

Map of the Gulf Coast from Florida to Mexico

Caert vande Svydt Rivier in Niew Nederland.

[Map of Atlantic Coast of North America from the Chesapeake Bay to Florida].

[Map of the islands of Hispaniola and Puerto Rico].

Pascaert van Nieuw Nederlandt Virginia, ende Nieuw-Engelandt verthonendt alles wat van die landin by See, oft by land is ondect oft Bekent.

De Eylanden en Vastelanden van Westindien /

Havana op 't Eyland Cvba.

[Courtly outdoor scene, with fountain and men on horses (recto) ; faint red chalk sketch (verso)]

Nova totivs terrarvm orbis geographica ac hydrographica tabvla

Cupid delivering a letter [to seated woman; above page of poetry in Dutch]

T'Sas van Gendt Belegert den 28. Iuly 1644 door syn Dr. Hoocheyt Fredrick Hendrick van Nassou Pr. van Orangien etc. ende by hem verovert den 6 September des selven jaers

La siege de Hulst per son altese la Prince d'Orangie 1645 De belegeringe van de stadt Hulst door syn hoogheyt den Prince van Orangien int Iaer 1645 Getekent ende met de ketting gemeten door Iohan van Duynen Ingenieur, ende geadmiteert Landtmeeter by de H. State zum Zelandt ; C.J. Visscher excudit

[Fighting on an island after a shipwreck - Dutch East Indies - 16--]

[Map of a part of the island of Cuba and of the Bahamas].

[Italian thermoscope and Dutch thermometer]

Op't vernietegen van't genaemde Engels Parlement door Olivier Cromwel hun Generael

Paskaarte om achter Yrlant om te zeylen, van Hitlant tot aen Heÿssant.

Korte beschryvinge van de landschappen des werelts enz.

West-Indische paskaert waer in de graden der breedde over weder zijden vande middellijn wassende so vergrooten dat die geproportioneert sijn tegen hunne nevenstaende graden der lengde. vertonende behalve Europaes zuydelijcste alle de seekusten van Africa en America, begrepen in 't Octroy bij de H.M.H. Staten Generael der vereenigde Nederl. verleent aende Generale West Indische Compagnie.

Manatvs gelegen op de Noot [sic] Riuier.

America

Urbs Salvador.

Belegeringh der Stadt Graeve gedowongen op den 27 Octob. Anno 1674

Michaeli de Ruyter, batavorum, architalasso, invincibili, incomparabili ... / Romano de Hooghe auctore.

De Americaensche zee

De Americaensche zee

De Americaensche zee

Het lusthuys van Pater Peters, en de Jesuwijten en Munniken, ontdekt door / William Loggan fec. & Oxonia.

Arlequin sur l'Hippogryphe a la croisade Lojoliste Armée van den heylige lingue voor der jesuiten monarchy.

Plan de la ville et du port de Nangasaki = Grond tékening van de stad en de haven van Nangaski.

De stadt Nyborg veroverdt door de Hr. Michiel de Ruiter, en 't slaan der Zweeden. Door de Deenen en der selfver bontgenooten op den 25 Nov. 1659 Stoopendael sculp

Nova delineatio totius orbis terrarum

La battaille de Hoechstedt remporte par le hauté Alliez sur les Francois et Bavarois le 13 Aout 1704

De ridder der Louisen doende de revu over zyne troupen / Schwalbach by Fredrich Goldsmit in de gekroonde Balans.

Louis d'Or au soleil

Louis d'Or

Plan waer in gerepresenteert is de attaque de welke den 18 july 1705 door de gedetacheerde troupen der geallieerde leegers, onder syn Grootheyt den Heer Hertogh van Marlboroug ende de heer Veldt Marechal van Ouverkerke gedaen is op de France Lignes ontrent Heilesheim

De koninglycke stad Madrid

Le ville et citadelle de Lille ou Ryssel avec toutes leurs fortifications, comme elles sont à present, pendant le siege formé par l'armée des hauts alliez, sous la conduite du prince Eugene de Savoye, et du prince d'Orange gouverneur hereditaire de Frise

By veele zit de kei in't Hooft om dat men in de Wind gelooft

Missisippi of 't wydbefaamde Goudland door de inbeelding der Windnegotie

De eklips der zuider zon doet veele in't duister zitten veroorzaakt door de onpolitike maan der brn...

De inventeur der windnegotie, op zyn zegekar

[Paris and Oenone]

De verslagen actionist in de stoel met rinkels, overreeden geweest van't geLauwerd Paard van Troje

Tabula Indiae Orientalis et Regnorum adjacentium.

Nieuwe kaart van het Eyland Sumatra /

Henry Bennet Earl of Arlington P. Lely pinx ; J. Houbraken sculps, Amst

A map of the British empire in America with the French, Spanish and the Dutch settlements adjacent thereto /

L' hemisphere meridional pour voir plus distinctement les terres australes

Eclipsis solis ad 25. Julii ao. 1748 in Europa a spectandae nova delineatio, qua praeter quantitatem, tempora incipientis mediae & finientis eclipsis, omnibus locis propria, nova omnino & nunquam edita methodo ostenduntur /

Meet-konstige vertoning van de grote en merk-waardige zons-verduistering.

An accurate map of the West Indies. Exhibiting not only all the islands posses'd by the English, French, Spaniards & Dutch, but also all the towns and settlements on the continent of America adjacent thereto.

A new map of North America, with the British, French, Spanish, Dutch & Danish dominions on that great continent; and the West India Islands,

Hemisphere meridional pour voir plus distinctement les terres australes

A new and accurate map of North America : wherein the errors of all proceeding British, French and Dutch maps, respecting the rights of Great Britain, France & Spain & the limits of each of his majesty's provinces, are corrected, /

Nieuwe kaart van de Grootbrittannische volkplantingen in Noord America waar in tevens de Fransche bezittingen en de Landen, tusschen die beide volken in geschil staande en de wederzydsche pretensien duidelyk aangewezen worden.

The West Indies exhibiting the English, French, Spanish, Dutch & Danish settlements.

The West Indies exhibiting the English, French, Spanish, Dutch & Danish settlements.

Kaart van de onderdoningschappen van Mexico en Nieuw Granada in de Spaansche West-Indien.

Grondvlakte van Nieuw Orleans, de hoofdstad van Louisiana. De uitloop van de Rivier Missisippi. De oostelyke ingang van de Missisippi, met een plan van het fort, 't welk het kanaal beheerscht.

Ierusalem.

Nieuwe en nauwkeurige kaart van een gedeelte van Noord Amerika, behelzende Nieuw Engeland, New York, Pensylvania, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, een stuk van Virginia, Kanada en Halifax, ter opheldering der reizen van den Heer P. Kalm.

Afbeelding van de Schouwplaats, geduurende den Brand van den Shouwburg te Amsterdam, de 11den May, 1772 Vue de la Salle du Spectacle d'Amsterdam pendant l'Incendie, le 11e. May, 1772 P. Barbiers, ad vivum del. ; C. Bogerts, sculpsit ; T. Crajenschot, excudit

The melancholy case of Mrs. Ackerman. Copy of a letter from a Dutch farmer, in the County of Orange, to a gentleman of the law, in the City of New-York, [and] The answer. [Signed] Z. W. New York, January 29. [New York, 1772].

Nieuwe en nauwkeurige kaart van een gedeelte van Noord Amerika, behelzende Nieuw Engeland, New York, Pensylvania, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, een stuk van Virginia, Kanada en Halifax, ter opheldering der reizen van den Heer P. Kalm.

To the agents of their high mightinesses the Dutch East-India company, at St. Eustatia, Beloved partners in iniquity. We, the deputies of their high mightinesses, for the city of New York, dispatch the Cowbay frigate, Captain Thistle, to acquain

Nieuve kaart van het eyland St. Eustatius in derzelver ligging & plantagien met de naamen der bezitteren, op order van de generaale geoctroojeeroe West-Indische Compagnie gemeeten en getekeno;

The West Indies, exhibiting the English, French, Spanish, Dutch & Danish settlements with the adjacent parts of North & South America, from the best authorities.

[Wegens de staat der Engelsche natie, in't jaar 1778]

De man in't hembd, of de gefnuikte hoogmoed

Loon na werk 1780

Den Engelsman op zyn uiterste l'Anglois a toute extremitez.

G. Washington, generaal der Noord-Americaanen / Reinr Vinkeles, sculp. naar een origineel schildery, by den Wel Ed. Heer P. van Winter, Nic:z.

Englisch printet

The Battle at La Hogue / painted by B. West, historical painter to His Majesty ; engraved by W. Woollett, engraver to His Majesty.

Le grande Bretagne mutilé Das verstümmelte Britanien.

Library Of Congress

The objects in this archive are from Library of Congress - the nation’s first established cultural institution and the largest library in the world, with millions of items including books, recordings, photographs, maps and manuscripts in its collections. The Library provides Congress, the federal government and the American people with a rich, diverse and enduring source of knowledge to inform, inspire and engage them and support their intellectual and creative endeavors.

Disclaimer: A work of the Library of Congress is "a work prepared by an officer or employee" of the federal government "as part of that person's official duties." In general, under section 105 of the Copyright Act, such works are not entitled to domestic copyright protection under U.S. law and are therefore in the public domain. This website is developed as a part of the world's largest public domain archive, PICRYL.com, and not developed or endorsed by the Library of Congress, https://www.picryl.com

Developed by GetArchive, 2015-2020