Library Of Congress
Library Of CongressPublic Domain ArchivePart of PICRYL.com. Not developed or endorsed by the Library of Congress
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade

[Portrait of Lucas van Leyden] / L [monogram].

[Jan van Leyden]

De figuere vander divisien der spheren ... / graphien van Pe. Apiano.

[Title page illus. with ship VICTORIA and bust portraits of circumnavigators Ferdinand Magellan, Francis Drake, Olivier van Noort, and Sebastiano de Cano. 1626]

Theodorus Vanlonius / Paul. duPont, sculp. ; Ant. van Dyck, pinxit.

Caerte vande Bay St. Tiago : gelegen op 't Eylant Cvba, op de Hoochtv van 20 1/2 graedt; aen de Zuyd land van Cuba.

Pascaert van Nieuw Nederlandt Virginia, ende Nieuw-Engelandt verthonendt alles wat van die landin by See, oft by land is ondect oft Bekent.

De Eylanden en Vastelanden van Westindien /

Willem Ysbrantz. Bonte-Koe Van Hoorn

Op't vernietegen van't genaemde Engels Parlement door Olivier Cromwel hun Generael

Paskaarte om achter Yrlant om te zeylen, van Hitlant tot aen Heÿssant.

Korte beschryvinge van de landschappen des werelts enz.

West-Indische paskaert waer in de graden der breedde over weder zijden vande middellijn wassende so vergrooten dat die geproportioneert sijn tegen hunne nevenstaende graden der lengde. vertonende behalve Europaes zuydelijcste alle de seekusten van Africa en America, begrepen in 't Octroy bij de H.M.H. Staten Generael der vereenigde Nederl. verleent aende Generale West Indische Compagnie.

Het lusthuys van Pater Peters, en de Jesuwijten en Munniken, ontdekt door / William Loggan fec. & Oxonia.

[Murder of David van der Leyen and Levina Ghyselins, Ghent, 1554] / I. Luyken.

Arlequin sur l'Hippogryphe a la croisade Lojoliste Armée van den heylige lingue voor der jesuiten monarchy.

Avantures mal-heureuses du Sieur de la Salle / J. Van Vian en del. et fec.

Plan de la ville et du port de Nangasaki = Grond tékening van de stad en de haven van Nangaski.

W'rede straffe van een Planter aan zyn knegt

By the Honourable John Nanfan, Esq. His Majesties Lieut. Governour and Commander in Chief in and over the Province of New York ... A proclamation [Offering to stay prosecution of Rip Van Dam, if he will appear before the royal council and acknow

De verslagen actionist in de stoel met rinkels, overreeden geweest van't geLauwerd Paard van Troje

Nieuwe kaart van Caap der Goede Hoop : in hare rechte jegenwoordige staat /

Nieuwe kaart van het Eyland Sumatra /

The Highland visitors / Van Guzzel delin. ; Van Duivel Kind, sculp.

Meet-konstige vertoning van de grote en merk-waardige zons-verduistering.

Celeberrimus fir Inigo Iones ... / ant. van Dÿck pinxit ; R.V. Vorst sculp.

Carte des possessions angloises & françoises du continent de l'Amérique septentrionale. Kaart van de Engelsche en Fransche bezittingen in het vaste land van Noord America.

Nieuwe kaart van de Grootbrittannische volkplantingen in Noord America waar in tevens de Fransche bezittingen en de Landen, tusschen die beide volken in geschil staande en de wederzydsche pretensien duidelyk aangewezen worden.

Kaart van de onderdoningschappen van Mexico en Nieuw Granada in de Spaansche West-Indien.

Grondvlakte van Nieuw Orleans, de hoofdstad van Louisiana. De uitloop van de Rivier Missisippi. De oostelyke ingang van de Missisippi, met een plan van het fort, 't welk het kanaal beheerscht.

Nieuwe en nauwkeurige kaart van een gedeelte van Noord Amerika, behelzende Nieuw Engeland, New York, Pensylvania, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, een stuk van Virginia, Kanada en Halifax, ter opheldering der reizen van den Heer P. Kalm.

Afbeelding van de Schouwplaats, geduurende den Brand van den Shouwburg te Amsterdam, de 11den May, 1772 Vue de la Salle du Spectacle d'Amsterdam pendant l'Incendie, le 11e. May, 1772 P. Barbiers, ad vivum del. ; C. Bogerts, sculpsit ; T. Crajenschot, excudit

Nieuwe en nauwkeurige kaart van een gedeelte van Noord Amerika, behelzende Nieuw Engeland, New York, Pensylvania, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, een stuk van Virginia, Kanada en Halifax, ter opheldering der reizen van den Heer P. Kalm.

To the publick. I the subscriber, Abraham H. Van Vleck, of the City of New York, knowing I have committed a most atrocious crime against my country ... in shipping privisions to Nantrucket ... make a free and voluntary gift of the Sloop Henry an

To the publick. We the Committee, who were appointed by a large number of our respectable fellow-citizens, at the house of Mrs. Van de Water on the 21st instant to draw up a line of conduct, to prevent the messrs. Murrays involving others in a b

Philadelphia, May 6th, 1776. Just printed, published and now selling by R. Bell. in Third Street (Price ten shillings neatly bound) The diseases incident to armies. With the method of cure. Tr. from the original of Baron Van Swieten ... [Philade

Philadelphia, May 6th, 1776. Just printed, published and now selling by R. Bell. in Third Street (Price ten shillings neatly bound) The diseases incident to armies. With the method of cure. Tr. from the original of Baron Van Swieten ... [Philade

G. Washington, generaal der Noord-Americaanen / Reinr Vinkeles, sculp. naar een origineel schildery, by den Wel Ed. Heer P. van Winter, Nic:z.

Kaart van het eiland Cuba.

Kaart van Louisiana, en Florida.

Thomas Jefferson to Nicholas van Staphorst, December 13, 1787

Thomas Jefferson to Pieter van Damme, May 20, 1788, in French

Thomas Jefferson to Nicholas van Staphorst, May 28, 1788

Jacob van Staphorst to Thomas Jefferson, January 13, 1788

Nicholas and Jacob van Staphorst to Charles Herries & Company, March 28, 1788, Bill of Exchange Made Out to Thomas Jefferson

Thomas Jefferson to Nicholas and Jacob van Staphorst, January 3, 1788, Loan with H. Fizeaux & Company

Thomas Jefferson to Nicholas and Jacob van Staphorst, June 22, 1788

Thomas Jefferson to Pieter Van Damme, July 25, 1788, in French

Thomas Jefferson to Nicholas and Jacob van Staphorst, May 16, 1788

Thomas Jefferson to Nicholas and Jacob van Staphorst, July 25, 1788

Pieter Van Damme to Thomas Jefferson, October 27, 1788, in French

Thomas Jefferson to Pieter van Damme, March 23, 1788, in French

Thomas Jefferson to Pieter van Damme, March 18, 1788, in French

Thomas Jefferson to Jacob van Staphorst, September 1, 1788

Thomas Jefferson to Nicholas and Jacob van Staphorst, April 7, 1788

Thomas Jefferson to Wilhelm Willink, Van Staphorst & Hubbard, October 14, 1789

Maria Antoinetta van Oostenryk. Koningin van Frankryk / L.A. Claessens, sculp. ; Curtus, pinx.

Thomas Jefferson to Pieter van Damme, January 25, 1789

Lodewyk XVI. Koning van Frankryk en Navarre / L.A. Claessens, sculp. ; J. Boze, pinx.

De Hertog Van Orléans / L.A. Claessens, sculp.

Thomas Jefferson to Van Staphorst & Hubbard, August 17, 1789

Thomas Jefferson to Pieter van Damme, May 3, 1789, in French

Thomas Jefferson to Nicholas van Staphorst, March 3, 1789

Thomas Jefferson to Franco Perus van Berckel, July 14, 1791

Thomas Jefferson to Van Staphorst & Hubbard, March 18, 1792

Thomas Jefferson to Van Staphorst & Hubbard, October 16, 1792

Thomas Jefferson to Franco Petrus van Berckel, November 4, 1792

Thomas Jefferson to Franco Petrus van Berckel, July 12, 1792

Thomas Jefferson to France Petrus van Berckel, February 13, 1793

Plan der stad Washington : bestemd tot de hoofdstad van America, en ter bestendige verblijfplaats van het Congres, naa het jaar 1800.

Thomas Jefferson to Franco Petrus van Berckel, May 29, 1793

Thomas Jefferson to Franco Petrus van Berckel, April 23, 1793

Thomas Jefferson to Van Staphorst & Hubbard, April 24, 1796

Thomas Jefferson to Van Staphorst & Hubbard, May 12, 1796, Deed

Van Staphorst & Hubbard, 1, 1796-1817, Record of Debt

Thomas Jefferson to Van Staphorst & Hubbard, November 25, 1797, Bond For Debt

Thomas Jefferson to Van Staphorst & Hubbard, March 28, 1797

Thomas Jefferson to Van Staphorst & Hubbard, December 25, 1797, Statements Dated May 16, 1792 to December 25, 1797

Van Staphorst & Hubbard to Thomas Jefferson, May 30, 1798, Illegible

Thomas Jefferson to Van Staphorst & Hubbard, May 1, 1798, Illegible

Thomas Jefferson to Staphorst & Van Hubbard, February 22, 1799

New York, 9th April, 1799. Sir. We are appointed a committee by the Republican electors of New York, to inform the electors of the Southern district, that Ezekiel Robins, of New York, and Pierre Van Courtlandt, Jun. of West-Chester, have been no

Thomas Jefferson to Van Staphorst & Hubbard, May 8, 1800

Thomas Jefferson to William H. van Hassel, August 29, 1802

Thomas Jefferson to Peter van Ness, March 12, 1805

The ugly club / Van Assen del. et sculp.

Thomas Jefferson to Peter van Ness, January 9, 1805

Thomas Jefferson to Peter van Ness, June 10, 1806

Thomas Jefferson to Van Marum, May 3, 1806

M. G. van der Goes to Sylvanus Bourne, October 25, 1806, Copy

Van Staphorst & Hubbard to Thomas Jefferson, December 31, 1815, Account

Thomas Jefferson to Francis A. van der Kemp, July 30, 1816

Van Ness to James Madison, March 25, 1816. Also signed by Richard Brand Lee. Commissioners of the Public Buildings Washington.

Thomas Jefferson to Francis A. van der Kemp, January 19, 1823

A geological and agricultural survey of the district adjoining the Erie canal in the state of New York. Taken under the direction of the Hon. Stephen Van Rensselaer. Part I. Containing a description of the rock formations; together with a geological profile, extending from the Atlantic to Lake Erie.

Thomas Jefferson to H. P. van Bibben, January 5, 1825

James Madison to Van Zandt, October 31, 1826.

James Madison to Martin Van Buren, February 21, 1828.

John Peter Van Ness, November 26, 1828

Martin Van Buren to Andrew Jackson, January 2, 1830