Part of PICRYL.com. Not developed or endorsed by the Library of Congress
Topic

xia

73 media by topicpage 1 of 1
Da Qing wan nian yi tong tian xia quan tu.

Da Qing wan nian yi tong tian xia quan tu.

Scale ca. 1:2,500,000. Covers from Korea to India, from Russia to Brunei. Shows the world known to the Chinese, with China at the center of the map. Wood block print. Relief shown pictorially. Based on the orig... More

[Tongwaxiang yi xia Huang He chuan yun di gong tu tie shuo]

[Tongwaxiang yi xia Huang He chuan yun di gong tu tie shuo]

Shows the dike system along the section of the Yellow River between Tongwaxiang and the Grand Canal, the most frequently flooded section of the river. Title supplied. Oriented with north to the bottom. Includes... More

Zhong he ting shu Guangxu yuan nian fen bu xiang zhong mou xia xun fan san bao shun di sao gong ti gu he tu.

Zhong he ting shu Guangxu yuan nian fen bu xiang zhong mou xia xun fan...

Scale not given. Title from verso pasted on. Manuscript, watercolor and ink. Labels pasted on to show distance. Pictorial map. Shows the Yellow River water control system in Henan Province. Hummel gift 1962, no... More

Xia bei he ting shu Guangxu er nian bi jiao yuan nian qiang xiu sao gong ping xian zhang chi tu.

Xia bei he ting shu Guangxu er nian bi jiao yuan nian qiang xiu sao go...

Scale not given. Title from verso pasted on. Manuscript; watercolor and ink. Labels pasted on to show distance. Pictorial map. Relief shown pictorially. Shows the Yellow River water control system in Henan Prov... More

Xia nan he ting shu Guangxu er nian fen qiang xiu gong duan bi jiao shang nian hua xian wei ping he tu.

Xia nan he ting shu Guangxu er nian fen qiang xiu gong duan bi jiao sh...

Scale not given. Title from verso pasted on. Manuscript, watercolor and ink. Labels pasted on to show distance. Pictorial map. Relief shown pictorially. Shows the Yellow River water control system in Henan Prov... More

Xia lan zhi zhang., Qingdao China

Xia lan zhi zhang., Qingdao China

Covers Beijing, Nanjing, Shandong, Shanxi, Shanxi, Henan, Huguang, Sichuan, Zhejiang, Jiangxi, Fujian, Guangdong, Guangxi, Yunan, Guizhou, Nü zhen du si wei suo, Dong nan zhu yi, Xi bei zhu yi of Ming Dynasty. ... More

Xia lan zhi zhang., Qingdao China

Xia lan zhi zhang., Qingdao China

Covers Beijing, Nanjing, Shandong, Shanxi, Shanxi, Henan, Huguang, Sichuan, Zhejiang, Jiangxi, Fujian, Guangdong, Guangxi, Yunan, Guizhou, Nü zhen du si wei suo, Dong nan zhu yi, Xi bei zhu yi of Ming Dynasty. ... More

Xia lan zhi zhang., Qingdao China

Xia lan zhi zhang., Qingdao China

Covers Beijing, Nanjing, Shandong, Shanxi, Shanxi, Henan, Huguang, Sichuan, Zhejiang, Jiangxi, Fujian, Guangdong, Guangxi, Yunan, Guizhou, Nü zhen du si wei suo, Dong nan zhu yi, Xi bei zhu yi of Ming Dynasty. ... More

Xia lan zhi zhang., Qingdao China

Xia lan zhi zhang., Qingdao China

Covers Beijing, Nanjing, Shandong, Shanxi, Shanxi, Henan, Huguang, Sichuan, Zhejiang, Jiangxi, Fujian, Guangdong, Guangxi, Yunan, Guizhou, Nü zhen du si wei suo, Dong nan zhu yi, Xi bei zhu yi of Ming Dynasty. ... More

Xia lan zhi zhang., Qingdao China

Xia lan zhi zhang., Qingdao China

Covers Beijing, Nanjing, Shandong, Shanxi, Shanxi, Henan, Huguang, Sichuan, Zhejiang, Jiangxi, Fujian, Guangdong, Guangxi, Yunan, Guizhou, Nü zhen du si wei suo, Dong nan zhu yi, Xi bei zhu yi of Ming Dynasty. ... More

Xia lan zhi zhang., Qingdao China

Xia lan zhi zhang., Qingdao China

Covers Beijing, Nanjing, Shandong, Shanxi, Shanxi, Henan, Huguang, Sichuan, Zhejiang, Jiangxi, Fujian, Guangdong, Guangxi, Yunan, Guizhou, Nü zhen du si wei suo, Dong nan zhu yi, Xi bei zhu yi of Ming Dynasty. ... More

Xia lan zhi zhang., Qingdao China

Xia lan zhi zhang., Qingdao China

Covers Beijing, Nanjing, Shandong, Shanxi, Shanxi, Henan, Huguang, Sichuan, Zhejiang, Jiangxi, Fujian, Guangdong, Guangxi, Yunan, Guizhou, Nü zhen du si wei suo, Dong nan zhu yi, Xi bei zhu yi of Ming Dynasty. ... More

Xia lan zhi zhang., Qingdao China

Xia lan zhi zhang., Qingdao China

Covers Beijing, Nanjing, Shandong, Shanxi, Shanxi, Henan, Huguang, Sichuan, Zhejiang, Jiangxi, Fujian, Guangdong, Guangxi, Yunan, Guizhou, Nü zhen du si wei suo, Dong nan zhu yi, Xi bei zhu yi of Ming Dynasty. ... More

Xia lan zhi zhang., Qingdao China

Xia lan zhi zhang., Qingdao China

Covers Beijing, Nanjing, Shandong, Shanxi, Shanxi, Henan, Huguang, Sichuan, Zhejiang, Jiangxi, Fujian, Guangdong, Guangxi, Yunan, Guizhou, Nü zhen du si wei suo, Dong nan zhu yi, Xi bei zhu yi of Ming Dynasty. ... More

Xia lan zhi zhang., Qingdao China

Xia lan zhi zhang., Qingdao China

Covers Beijing, Nanjing, Shandong, Shanxi, Shanxi, Henan, Huguang, Sichuan, Zhejiang, Jiangxi, Fujian, Guangdong, Guangxi, Yunan, Guizhou, Nü zhen du si wei suo, Dong nan zhu yi, Xi bei zhu yi of Ming Dynasty. ... More

Xia lan zhi zhang., Qingdao China

Xia lan zhi zhang., Qingdao China

Covers Beijing, Nanjing, Shandong, Shanxi, Shanxi, Henan, Huguang, Sichuan, Zhejiang, Jiangxi, Fujian, Guangdong, Guangxi, Yunan, Guizhou, Nü zhen du si wei suo, Dong nan zhu yi, Xi bei zhu yi of Ming Dynasty. ... More

Xia lan zhi zhang., Qingdao China

Xia lan zhi zhang., Qingdao China

Covers Beijing, Nanjing, Shandong, Shanxi, Shanxi, Henan, Huguang, Sichuan, Zhejiang, Jiangxi, Fujian, Guangdong, Guangxi, Yunan, Guizhou, Nü zhen du si wei suo, Dong nan zhu yi, Xi bei zhu yi of Ming Dynasty. ... More

Xia lan zhi zhang., Qingdao China

Xia lan zhi zhang., Qingdao China

Covers Beijing, Nanjing, Shandong, Shanxi, Shanxi, Henan, Huguang, Sichuan, Zhejiang, Jiangxi, Fujian, Guangdong, Guangxi, Yunan, Guizhou, Nü zhen du si wei suo, Dong nan zhu yi, Xi bei zhu yi of Ming Dynasty. ... More

Xia lan zhi zhang., Qingdao China

Xia lan zhi zhang., Qingdao China

Covers Beijing, Nanjing, Shandong, Shanxi, Shanxi, Henan, Huguang, Sichuan, Zhejiang, Jiangxi, Fujian, Guangdong, Guangxi, Yunan, Guizhou, Nü zhen du si wei suo, Dong nan zhu yi, Xi bei zhu yi of Ming Dynasty. ... More

Xia lan zhi zhang., Qingdao China

Xia lan zhi zhang., Qingdao China

Covers Beijing, Nanjing, Shandong, Shanxi, Shanxi, Henan, Huguang, Sichuan, Zhejiang, Jiangxi, Fujian, Guangdong, Guangxi, Yunan, Guizhou, Nü zhen du si wei suo, Dong nan zhu yi, Xi bei zhu yi of Ming Dynasty. ... More

Xia lan zhi zhang., Qingdao China

Xia lan zhi zhang., Qingdao China

Covers Beijing, Nanjing, Shandong, Shanxi, Shanxi, Henan, Huguang, Sichuan, Zhejiang, Jiangxi, Fujian, Guangdong, Guangxi, Yunan, Guizhou, Nü zhen du si wei suo, Dong nan zhu yi, Xi bei zhu yi of Ming Dynasty. ... More

Yun jia bu shang xia quan liu ting Guangxu jiu nian qiang xiu gong cheng zi gu tu.

Yun jia bu shang xia quan liu ting Guangxu jiu nian qiang xiu gong che...

Scale not given. Cover title. Manuscript; watercolor and ink. Labels pasted on to show distance. Relief shown pictorially. Shows the evaluation of the water control system on the Grand Canal in Shandong Provinc... More

Yun jia bu shang xia quan liu ting Guangxu jiu nian qiang xiu gong cheng zi gu tu.

Yun jia bu shang xia quan liu ting Guangxu jiu nian qiang xiu gong che...

Scale not given. Cover title. Manuscript; watercolor and ink. Labels pasted on to show distance. Relief shown pictorially. Shows the evaluation of the water control system on the Grand Canal in Shandong Provinc... More

Yun jia bu shang xia quan liu ting Guangxu jiu nian qiang xiu gong cheng zi gu tu.

Yun jia bu shang xia quan liu ting Guangxu jiu nian qiang xiu gong che...

Scale not given. Cover title. Manuscript; watercolor and ink. Labels pasted on to show distance. Relief shown pictorially. Shows the evaluation of the water control system on the Grand Canal in Shandong Provinc... More

Yun jia bu shang xia quan liu ting Guangxu jiu nian qiang xiu gong cheng zi gu tu.

Yun jia bu shang xia quan liu ting Guangxu jiu nian qiang xiu gong che...

Scale not given. Cover title. Manuscript; watercolor and ink. Labels pasted on to show distance. Relief shown pictorially. Shows the evaluation of the water control system on the Grand Canal in Shandong Provinc... More

Huang He xia you zha ba tu.

Huang He xia you zha ba tu.

Shows dikes, sluice gates, bridges in the area where the Grand Canal meet the Yellow River in Jiangsu Province. Relief shown pictorially. Pen-and-ink and watercolor. Available also through the Library of Congre... More

Huang He xia you zha ba tu.

Huang He xia you zha ba tu.

Shows dikes, sluice gates, bridges in the area where the Grand Canal meet the Yellow River in Jiangsu Province. Relief shown pictorially. Pen-and-ink and watercolor. Available also through the Library of Congre... More

Huang He xia you zha ba tu.

Huang He xia you zha ba tu.

Shows dikes, sluice gates, bridges in the area where the Grand Canal meet the Yellow River in Jiangsu Province. Relief shown pictorially. Pen-and-ink and watercolor. Available also through the Library of Congre... More

Huang He xia you zha ba tu.

Huang He xia you zha ba tu.

Shows dikes, sluice gates, bridges in the area where the Grand Canal meet the Yellow River in Jiangsu Province. Relief shown pictorially. Pen-and-ink and watercolor. Available also through the Library of Congre... More

Huang He xia you zha ba tu.

Huang He xia you zha ba tu.

Shows dikes, sluice gates, bridges in the area where the Grand Canal meet the Yellow River in Jiangsu Province. Relief shown pictorially. Pen-and-ink and watercolor. Available also through the Library of Congre... More

Huang He xia you zha ba tu.

Huang He xia you zha ba tu.

Shows dikes, sluice gates, bridges in the area where the Grand Canal meet the Yellow River in Jiangsu Province. Relief shown pictorially. Pen-and-ink and watercolor. Available also through the Library of Congre... More

Huang He xia you zha ba tu.

Huang He xia you zha ba tu.

Shows dikes, sluice gates, bridges in the area where the Grand Canal meet the Yellow River in Jiangsu Province. Relief shown pictorially. Pen-and-ink and watercolor. Available also through the Library of Congre... More

Huang He xia you zha ba tu.

Huang He xia you zha ba tu.

Shows dikes, sluice gates, bridges in the area where the Grand Canal meet the Yellow River in Jiangsu Province. Relief shown pictorially. Pen-and-ink and watercolor. Available also through the Library of Congre... More

Huang He xia you zha ba tu.

Huang He xia you zha ba tu.

Shows dikes, sluice gates, bridges in the area where the Grand Canal meet the Yellow River in Jiangsu Province. Relief shown pictorially. Pen-and-ink and watercolor. Available also through the Library of Congre... More

Huang He xia you zha ba tu.

Huang He xia you zha ba tu.

Shows dikes, sluice gates, bridges in the area where the Grand Canal meet the Yellow River in Jiangsu Province. Relief shown pictorially. Pen-and-ink and watercolor. Available also through the Library of Congre... More

Huang He xia you zha ba tu.

Huang He xia you zha ba tu.

Shows dikes, sluice gates, bridges in the area where the Grand Canal meet the Yellow River in Jiangsu Province. Relief shown pictorially. Pen-and-ink and watercolor. Available also through the Library of Congre... More

Huang He xia you zha ba tu.

Huang He xia you zha ba tu.

Shows dikes, sluice gates, bridges in the area where the Grand Canal meet the Yellow River in Jiangsu Province. Relief shown pictorially. Pen-and-ink and watercolor. Available also through the Library of Congre... More

Huang He xia you zha ba tu.

Huang He xia you zha ba tu.

Shows dikes, sluice gates, bridges in the area where the Grand Canal meet the Yellow River in Jiangsu Province. Relief shown pictorially. Pen-and-ink and watercolor. Available also through the Library of Congre... More

Huang He xia you zha ba tu.

Huang He xia you zha ba tu.

Shows dikes, sluice gates, bridges in the area where the Grand Canal meet the Yellow River in Jiangsu Province. Relief shown pictorially. Pen-and-ink and watercolor. Available also through the Library of Congre... More

Huang He xia you zha ba tu.

Huang He xia you zha ba tu.

Shows dikes, sluice gates, bridges in the area where the Grand Canal meet the Yellow River in Jiangsu Province. Relief shown pictorially. Pen-and-ink and watercolor. Available also through the Library of Congre... More

Huang He xia you zha ba tu.

Huang He xia you zha ba tu.

Shows dikes, sluice gates, bridges in the area where the Grand Canal meet the Yellow River in Jiangsu Province. Relief shown pictorially. Pen-and-ink and watercolor. Available also through the Library of Congre... More

Huang He xia you zha ba tu.

Huang He xia you zha ba tu.

Shows dikes, sluice gates, bridges in the area where the Grand Canal meet the Yellow River in Jiangsu Province. Relief shown pictorially. Pen-and-ink and watercolor. Available also through the Library of Congre... More

Huang He xia you zha ba tu.

Huang He xia you zha ba tu.

Shows dikes, sluice gates, bridges in the area where the Grand Canal meet the Yellow River in Jiangsu Province. Relief shown pictorially. Pen-and-ink and watercolor. Available also through the Library of Congre... More

Huang He xia you zha ba tu.

Huang He xia you zha ba tu.

Shows dikes, sluice gates, bridges in the area where the Grand Canal meet the Yellow River in Jiangsu Province. Relief shown pictorially. Pen-and-ink and watercolor. Available also through the Library of Congre... More

Huang He xia you zha ba tu.

Huang He xia you zha ba tu.

Shows dikes, sluice gates, bridges in the area where the Grand Canal meet the Yellow River in Jiangsu Province. Relief shown pictorially. Pen-and-ink and watercolor. Available also through the Library of Congre... More

Yun jia bu shang xia quan liu ting Guangxu er nian fen zuo guo sui qiang er xiu ling an deng gong yong guo yin liang ji he dao qi zhi li shu tu.

Yun jia bu shang xia quan liu ting Guangxu er nian fen zuo guo sui qia...

Scale not given. Cover title. Manuscript; watercolor and ink. Labels pasted on to show distance and completed repairs on the canal. Relief shown pictorially. Shows the repaired water control system on the Grand... More

Yun jia bu shang xia quan liu ting Guangxu er nian fen zuo guo sui qiang er xiu ling an deng gong yong guo yin liang ji he dao qi zhi li shu tu.

Yun jia bu shang xia quan liu ting Guangxu er nian fen zuo guo sui qia...

Scale not given. Cover title. Manuscript; watercolor and ink. Labels pasted on to show distance and completed repairs on the canal. Relief shown pictorially. Shows the repaired water control system on the Grand... More

Yun jia bu shang xia quan liu ting Guangxu er nian fen zuo guo sui qiang er xiu ling an deng gong yong guo yin liang ji he dao qi zhi li shu tu.

Yun jia bu shang xia quan liu ting Guangxu er nian fen zuo guo sui qia...

Scale not given. Cover title. Manuscript; watercolor and ink. Labels pasted on to show distance and completed repairs on the canal. Relief shown pictorially. Shows the repaired water control system on the Grand... More

Yun jia bu shang xia quan liu ting Guangxu er nian fen zuo guo sui qiang er xiu ling an deng gong yong guo yin liang ji he dao qi zhi li shu tu.

Yun jia bu shang xia quan liu ting Guangxu er nian fen zuo guo sui qia...

Scale not given. Cover title. Manuscript; watercolor and ink. Labels pasted on to show distance and completed repairs on the canal. Relief shown pictorially. Shows the repaired water control system on the Grand... More

Yun jia bu shang xia quan liu ting Guangxu er nian qiang xiu gong cheng zi gu tu.

Yun jia bu shang xia quan liu ting Guangxu er nian qiang xiu gong chen...

Scale not given. Cover title. Manuscript; watercolor and ink. Labels pasted on to show distance. Relief shown pictorially. Shows the evaluation of the water control system on the Grand Canal in Shandong Provinc... More

Yun jia bu shang xia quan liu ting Guangxu er nian qiang xiu gong cheng zi gu tu.

Yun jia bu shang xia quan liu ting Guangxu er nian qiang xiu gong chen...

Scale not given. Cover title. Manuscript; watercolor and ink. Labels pasted on to show distance. Relief shown pictorially. Shows the evaluation of the water control system on the Grand Canal in Shandong Provinc... More

Yun jia bu shang xia quan liu ting Guangxu er nian qiang xiu gong cheng zi gu tu.

Yun jia bu shang xia quan liu ting Guangxu er nian qiang xiu gong chen...

Scale not given. Cover title. Manuscript; watercolor and ink. Labels pasted on to show distance. Relief shown pictorially. Shows the evaluation of the water control system on the Grand Canal in Shandong Provinc... More

Yun jia bu shang xia quan liu ting Guangxu er nian qiang xiu gong cheng zi gu tu.

Yun jia bu shang xia quan liu ting Guangxu er nian qiang xiu gong chen...

Scale not given. Cover title. Manuscript; watercolor and ink. Labels pasted on to show distance. Relief shown pictorially. Shows the evaluation of the water control system on the Grand Canal in Shandong Provinc... More

Tian xia zong yu tu., Qingdao China

Tian xia zong yu tu., Qingdao China

Covers the world, 17 provinces of Qing Dynasty, Xinjiang, and Mongolian tribes. Shows administrative system of Jiaqing period (1801-1820). Wood block print. Gift; Arthur William Hummel; 1930, no. 3. Available a... More

Tian xia zong yu tu., Qingdao China

Tian xia zong yu tu., Qingdao China

Covers the world, 17 provinces of Qing Dynasty, Xinjiang, and Mongolian tribes. Shows administrative system of Jiaqing period (1801-1820). Wood block print. Gift; Arthur William Hummel; 1930, no. 3. Available a... More

Tian xia zong yu tu., Qingdao China

Tian xia zong yu tu., Qingdao China

Covers the world, 17 provinces of Qing Dynasty, Xinjiang, and Mongolian tribes. Shows administrative system of Jiaqing period (1801-1820). Wood block print. Gift; Arthur William Hummel; 1930, no. 3. Available a... More

Tian xia zong yu tu., Qingdao China

Tian xia zong yu tu., Qingdao China

Covers the world, 17 provinces of Qing Dynasty, Xinjiang, and Mongolian tribes. Shows administrative system of Jiaqing period (1801-1820). Wood block print. Gift; Arthur William Hummel; 1930, no. 3. Available a... More

Tian xia zong yu tu., Qingdao China

Tian xia zong yu tu., Qingdao China

Covers the world, 17 provinces of Qing Dynasty, Xinjiang, and Mongolian tribes. Shows administrative system of Jiaqing period (1801-1820). Wood block print. Gift; Arthur William Hummel; 1930, no. 3. Available a... More

Tian xia zong yu tu., Qingdao China

Tian xia zong yu tu., Qingdao China

Covers the world, 17 provinces of Qing Dynasty, Xinjiang, and Mongolian tribes. Shows administrative system of Jiaqing period (1801-1820). Wood block print. Gift; Arthur William Hummel; 1930, no. 3. Available a... More

Tian xia zong yu tu., Qingdao China

Tian xia zong yu tu., Qingdao China

Covers the world, 17 provinces of Qing Dynasty, Xinjiang, and Mongolian tribes. Shows administrative system of Jiaqing period (1801-1820). Wood block print. Gift; Arthur William Hummel; 1930, no. 3. Available a... More

Tian xia zong yu tu., Qingdao China

Tian xia zong yu tu., Qingdao China

Covers the world, 17 provinces of Qing Dynasty, Xinjiang, and Mongolian tribes. Shows administrative system of Jiaqing period (1801-1820). Wood block print. Gift; Arthur William Hummel; 1930, no. 3. Available a... More

Tian xia zong yu tu., Qingdao China

Tian xia zong yu tu., Qingdao China

Covers the world, 17 provinces of Qing Dynasty, Xinjiang, and Mongolian tribes. Shows administrative system of Jiaqing period (1801-1820). Wood block print. Gift; Arthur William Hummel; 1930, no. 3. Available a... More

Tian xia zong yu tu., Qingdao China

Tian xia zong yu tu., Qingdao China

Covers the world, 17 provinces of Qing Dynasty, Xinjiang, and Mongolian tribes. Shows administrative system of Jiaqing period (1801-1820). Wood block print. Gift; Arthur William Hummel; 1930, no. 3. Available a... More

Tian xia zong yu tu., Qingdao China

Tian xia zong yu tu., Qingdao China

Covers the world, 17 provinces of Qing Dynasty, Xinjiang, and Mongolian tribes. Shows administrative system of Jiaqing period (1801-1820). Wood block print. Gift; Arthur William Hummel; 1930, no. 3. Available a... More

Tian xia zong yu tu., Qingdao China

Tian xia zong yu tu., Qingdao China

Covers the world, 17 provinces of Qing Dynasty, Xinjiang, and Mongolian tribes. Shows administrative system of Jiaqing period (1801-1820). Wood block print. Gift; Arthur William Hummel; 1930, no. 3. Available a... More

Tian xia zong yu tu., Qingdao China

Tian xia zong yu tu., Qingdao China

Covers the world, 17 provinces of Qing Dynasty, Xinjiang, and Mongolian tribes. Shows administrative system of Jiaqing period (1801-1820). Wood block print. Gift; Arthur William Hummel; 1930, no. 3. Available a... More

Tian xia zong yu tu., Qingdao China

Tian xia zong yu tu., Qingdao China

Covers the world, 17 provinces of Qing Dynasty, Xinjiang, and Mongolian tribes. Shows administrative system of Jiaqing period (1801-1820). Wood block print. Gift; Arthur William Hummel; 1930, no. 3. Available a... More

Tian xia zong yu tu., Qingdao China

Tian xia zong yu tu., Qingdao China

Covers the world, 17 provinces of Qing Dynasty, Xinjiang, and Mongolian tribes. Shows administrative system of Jiaqing period (1801-1820). Wood block print. Gift; Arthur William Hummel; 1930, no. 3. Available a... More

Tian xia zong yu tu., Qingdao China

Tian xia zong yu tu., Qingdao China

Covers the world, 17 provinces of Qing Dynasty, Xinjiang, and Mongolian tribes. Shows administrative system of Jiaqing period (1801-1820). Wood block print. Gift; Arthur William Hummel; 1930, no. 3. Available a... More

Tian xia zong yu tu., Qingdao China

Tian xia zong yu tu., Qingdao China

Covers the world, 17 provinces of Qing Dynasty, Xinjiang, and Mongolian tribes. Shows administrative system of Jiaqing period (1801-1820). Wood block print. Gift; Arthur William Hummel; 1930, no. 3. Available a... More

Tian xia zong yu tu., Qingdao China

Tian xia zong yu tu., Qingdao China

Covers the world, 17 provinces of Qing Dynasty, Xinjiang, and Mongolian tribes. Shows administrative system of Jiaqing period (1801-1820). Wood block print. Gift; Arthur William Hummel; 1930, no. 3. Available a... More

Tian xia zong yu tu., Qingdao China

Tian xia zong yu tu., Qingdao China

Covers the world, 17 provinces of Qing Dynasty, Xinjiang, and Mongolian tribes. Shows administrative system of Jiaqing period (1801-1820). Wood block print. Gift; Arthur William Hummel; 1930, no. 3. Available a... More

Tian xia zong yu tu., Qingdao China

Tian xia zong yu tu., Qingdao China

Covers the world, 17 provinces of Qing Dynasty, Xinjiang, and Mongolian tribes. Shows administrative system of Jiaqing period (1801-1820). Wood block print. Gift; Arthur William Hummel; 1930, no. 3. Available a... More